ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Публикувано в Прием на ученици

1. Брой паралелки – 3 (три). Брой ученици – 66 (шестдесет и шест).

2. Класни ръководители:

Мая Кочевска, Виктория Данчева, Милена Бельовска

ПРИЕМ В ГРУПА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Една полудневна предучилищна група с преподавател Галя Маринова

ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС

1. Брой паралелки – 3 (три). Брой ученици – 78 (седемдесет и осем)

ОУ „Йордан Йовков“ работи по програми, осигуряващи безплатна закуска, млечни изделия и плод. Разполагаме с физкултурен салон със стандартни размери на баскетболно/волейболно игрище, две компютърни зали с интерактивен дисплей, столова с предварително обявено меню.
Класните стаи в училището са просторни, светли, топли и уютни. За всяко дете има индивидуално шкафче за учебници и помагала, което се заключва. В двора и в училището се
осъществява 24 часово видеонаблюдение. В училището работят отлично подготвени педагогически специалисти, за които обучението на деца е призвание.

Ние предлагаме:

Целодневна организация на учебния ден за I-V клас

Разширено изучаване на английски език и руски език

Факултативно изучаване на немски език и италиански език

Възможност за участие във вокална група

Български фолклор (народно пеене и народни танци)

Спорт – футбол, волейбол

Приложни изкуства

Подаване на документи за класиране и записване:

Кандидатстването, класирането и записването в първи клас се извършва по правила за прием на ученици в първи клас, утвърдени от кмета на община Плевен.

Документи се приемат в канцеларията на ОУ „Йордан Йовков“, гр. Плевен.

Формуляри на документи:

Google+