Състав на Обществения съвет

Публикувано в Обществен съвет

Състав на Обществения съвет към ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен, определен със заповед № РД 12-419 / 24.03.2020 г.:

Членове:
1. Десислава Карапанова – родител на ученици от ІI б и IV б клас;
2. Веселина Ценова – родител на ученик от VI в клас;
3. Валерия Хитова – родител на ученици от І б и VII г клас;
4. Цветелина Момчилова – родител на ученик от IV в клас;
5. Мария Атанасова – представител на Община Плевен – финансиращ орган на ОУ „Йордан Йовков“.

Резервни членове:
1. Мариян Тодоров – родител на ученик от V в клас;
2. Таня Дулева – родител на ученик от ІV б клас;
3. Мария Цонкова – родител на ученик от ІІ б клас;
4. Силвия Тодорова – родител на ученик от IIІ а клас;
5. Харитина Хайдудова – представител на Община Плевен – финансиращ орган на ОУ „Йордан Йовков“.

Съставът на Обществения съвет е определен на основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.14, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, в съответствие със Заповед № РД-10-334/20.03.2020г. на Кмета на Община Плевен и протокол от събрание на родителите от ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен от 19.12.2020 г. за избор на членове на обществен съвет.

Google+