Дати за провеждане на НВО в VII клас

Публикувано в Национално външно оценяване

Дати за провеждане на НВО в VII клас за учебна 2020/2021 година:

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Национално външно оценяване

Публикувано в Национално външно оценяване

Дати на провеждане на Национално външно оценяване:
IV клас

Български език и литература - 9 май 2019 г.
Математика - 10 май 2019 г.
Човекът и обществото - 14 май 2019 г.
Човекът и природата - 16 май 2019 г.

VII клас

Български език и литература - 17 юни 2019 г.
Математика - 19 юни 2019 г.
Чужд език (по желание на ученика) - 21 юни 2019 г.

Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. на МОН, относно определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания

За допълнителна информация относно Националното външно оценяване и приемането на ученици в държавните и общински училища - сайт на МОН.

 

Google+