Национално външно оценяване

Публикувано в За училището

Дати на провеждане на Национално външно оценяване:
IV клас

Български език и литература - 7 май 2015 г.
Математика - 8 май 2015 г.
Човекът и обществото - 12 май 2015 г.
Човекът и природата - 13 май 2015 г.

VII клас

Български език и литература - 20 май 2015 г.
Математика - 22 май 2015 г.
КОО "Обществени науки, гражданско образование и религия" - 26 май 2015 г.
Чужди езици - 27 май 2015 г.
КОО "Природни науки и екология" - 28 май 2015 г.

Заповед № РД09-1361/29.08.2014 г., относно определяне на дати за провеждане на НВО в IV клас, в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2014/2015 година

График на дейностите по приемането на ученици в държавните и общински училища за учебната 2015/2016 г., съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г.

Заповед РД 09-128/28.01.2015 г. и на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени:
- Изисквания за провеждане на НВО в ІV клас през учебната 2014/2015 г. (Приложение 1)
- Изисквания за провеждане на НВО в VІІ клас през учебната 2014/2015 г. (Приложение 2)
- Изисквания за провеждане на НВО в VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2014/2015 г. (Приложение 3)
- Номенклатура на учениците със СОП (Приложение 4)
- Инструктаж за учителите консултанти на ученици със СОП (Приложение 5)

За допълнителна информация относно Националното външно оценяване и приемането на ученици в държавните и общински училища - сайт на МОН.

 

Google+