НВО 4 клас

Публикувано в Национално външно оценяване

Информационна кампания и консултиране на ученици, родители и учители във връзка с провеждането на НВО - IV клас през учебна 2023/2024г.

План за разяснителна кампания

Заповед на МОН РД 09-4329/23.12.2023 г.

Материали за НВО - 4 клас

НВО 7 клас

Публикувано в Национално външно оценяване

Информационна кампания и консултиране на ученици, родители и учители във връзка с провеждането на НВО - VII клас през учебна 2023/2024г.

План за разяснителна кампания

Заповед на МОН РД 09-4329/23.12.2023 г.

Материали за НВО - 7 клас

Google+