НВО 4 клас

Публикувано в Национално външно оценяване

Информационна кампания и консултиране на ученици, родители и учители във връзка с провеждането на НВО - IV клас през учебна 2021/2022г.

План за разяснителна кампания

Заповед на МОН РД09-1805/31.08.2021г.

Материали за НВО - 4 клас

НВО 7 клас

Публикувано в Национално външно оценяване

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ОУ „Йордан Йовков“ - Плевен Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 година (съгласно Наредба №10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование) започват.

 За Ваше улеснение Ви обръщаме внимание върху някои основни моменти от кампанията:

Дати за провеждане на НВО в VII клас

Публикувано в Национално външно оценяване

Дати за провеждане на НВО в VII клас за учебна 2020/2021 година:

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Google+