ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ КЛАС

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Всички, които са подали заявление за класиране, са класирани!

Записването на учениците за първи клас, които са приети на първо класиране в нашето училище ще се осъществи от 08.06.2021 г. до 11.06.2021 г. от 8:30 ч. до 17:00 ч. в канцеларията на II етаж.

Дати за провеждане на НВО в VII клас

Дати за провеждане на НВО в VII клас за учебна 2020/2021 година:

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Състав на Обществения съвет

Състав на Обществения съвет към ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен, определен със заповед № РД 12-172 / 22.01.2021 г.:

Членове:
1. Десислава Илиева Карапанова – родител на ученици от ІI б и IV б клас;
2. Веселина Ценкова Ценова – родител на ученик от VI в клас;
3. Валерия Ивайлова Хитова – родител на ученици от І б и VII г клас;
4. Мариян Тошков Тодоров – родител на ученик от V в клас;
5. Мария Тодорова Атанасова – представител на Община Плевен – финансиращ орган на ОУ „Йордан Йовков“.

Съставът на Обществения съвет е определен на основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.14, ал.1, чл. 15, ал.1, т.1 и т. 5 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Заповед № РД-10-334/20.03.2020г. на Кмета на Община Плевен и протокол от събрание на родителите от ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен от 19.12.2020 г. за избор на членове на обществен съвет.

Записване на ученици за първи клас

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Записването на учениците за първи клас, които са приети на първо класиране в нашето училище ще се осъществи от 08.06.2021 г. до 11.06.2021 г., включително.
Бъдещите първокласници ще бъдат записани в ОУ „Йордан Йовков“ след подадено заявление за записване от родител и представяне на Удостоверение за задължително предучилищно образование /оригинал/ от 9:00 ч. до 17:00 ч. в канцеларията на II етаж.

Уважаеми родители,

Настоятелно Ви молим, при посещение в училище да спазвате всички противоепидемични мерки.

Google+