Важна информация!

Във връзка със започване на присъствено обучение на учениците от петите, шестите и седмите класове, които са в паралелки с най-малко 50% изразено съгласие от страна на родителите за провеждане в училището на  изследване с безплатни неинвазивни бързи антигенни тестове със слюнчен секрет,  можете да се запознаете на следния линк как се осъществява изследването на децата и учениците за COVID - 19.
 
 
Декларации за попълване от родителите при съгласие за изследване на учениците

Информация

При проведените четири изследвания с неинвазивни тестове на ученици и служители в ОУ "Йордан Йовков" за периода от 16.11.2021 г. до 25.11.2021 г. няма отчетени положителни резултати за болни от COVID-19.

Към момента в училището няма карантинирани паралелки и информация за болни ученици и служители.

Бъдете здрави!

От ръководството!

Важно!

Уважаеми учители и родители,

Във връзка с изпълнение на Заповед № РД–09-4465/17.11.2021г. на МОН и наличие на изборни секции в ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен при насрочване на нов избор на 21.11.2021 г. за президент и вицепрезидент на Република България, обучението в ОУ „Йордан Йовков“ на 22.11.2021г. /понеделник/ ще се организира в електронна среда от разстояние (ОРЕС) синхронно за всички паралелки от І до VІІ клас чрез платформата Microsoft Teams.

Учебните занятия се възобновяват присъствено на 23.11.2021 г. (вторник) за децата от групата за задължително предучилищно образование и учениците от Iа, ІІІа, ІІІб, ІІІв, ІVа и ІVб  клас.

За учениците от Іб, ІІа и от прогимназиален етап (V-VІІ клас) обучението продължава да се осъществява от разстояние в електронна среда (ОРЕС) в платформата Microsoft Teams синхронно, при спазване на утвърдените организация на учебния ден и седмично разписание до издаване на нова заповед.

Възобновяват се присъствените учебни занятия

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че считано от 16.11.2021 г.  в ОУ "Йордан Йовков" ще се обучават в условия на безопасна среда, присъствено,  учениците от І-ІV клас, след изразено писмено
съгласие на повече от 50% от родителите за отделна паралелка за изследване на децата им два пъти седмично в училище.

От 16.11.2021 г. (вторник) се възобновяват присъствените учебни занятия за учениците от Iа, ІІІб, ІІІв, ІVа и ІVб  клас, при спазване на утвърдените организация на учебния ден и
седмично разписание за първи срок на учебната 2021/2022 г.

Учениците от Іб, ІІа, ІІІа и от прогимназиален етап (V-VІІ клас) обучението продължават обучението си от разстояние в електронна среда (ОРЕС) в платформата Microsoft Teams

синхронно, при спазване на утвърдените организация на учебния ден за ОРЕС и седмично разписание за първи учебен срок на 2021/2021 учебна година до издаване на нова заповед.

Бъдете здрави!

От ръководството!

График на учебните часове присъствено обучение и в ОРЕС

График на учебните часове в дните за изследване

Заповед № РД 12-129 / 15.11.2021 г.

Всички ученици ще се обучават онлайн

Уважаеми родители,

Считано от 02.11.2021 г. /вторник/ ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ от ОУ "Йордан Йовков" ще се обучават от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ до второ нареждане.

Тодор Трайков, 
директор на ОУ "Йордан Йовков" - Плевен

 
 
 
Google+