ПОКАНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 15.12.2022 г. от 17:30 ч. в учителската стая на ОУ „Йордан Йовков”, гр. Плевен ще се проведе събрание на родителите, по време на което ще бъдат избрани 4 основни членове, както и 4 резервни членове за новия мандат на Обществения съвет към училището. В събранието ще участват родители, които са излъчени да представляват отделните паралелки.

Събранието ще протече при следния дневен ред:
1. Запознаване на родителите с организацията по водене на протокола на събранието и протичането на избора.
2. Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
3. Избор на родители за членове и резервни членове на Обществения съвет към ОУ „Йордан Йовков”.

Правилникът за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата е оповестен на интернет страницата на ОУ „Йордан Йовков”.

С уважение,
Тодор Трайков
Директор

Одобрено финансиране

Уважаеми родители,

ОУ ,,Йордан Йовков", гр. Плевен е одобрено за финансиране по Национална програма ,,Заедно в изкуствата и спорта"- Модул 1 Изкуства и Модул 2 Спорт за учебната 2022/2023 г.

Групите, които ще работят по Модул 1 са две: първа група (I-IV кл.) с ръководител г-н Евгени Лилов и втора група (V-VII кл.) с ръководител г-н Веско Георгиев.
Две групи ще работят и по Модул 2 Спорт в (V-VII кл.) с ръководител г-н Николай Александров.

Благодарим на г-н Евгени Лилов, г-н Веско Георгиев, г-н Николай Александров, г-жа Галина Колева и г-жа Върбинка Цветанова за инициативата при разработването на проекта за участие по Националната програма и пожелаваме успех на ръководителите на групите и включените в тях ученици.

Класиране за I-ви клас

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Всички, които са подали заявление за класиране, са класирани!

Записването на учениците за първи клас, които са приети на първо класиране в нашето училище ще се осъществи от 06.06.2022г. до 10.06.2022г. /вкл./ от 8:30 ч. до 17:00 ч. в канцеларията на II етаж.

Google+