• slydeshow 1
  • slydeshow 3
  • slydeshow 5
  • PDG Slydeshow frontpage
  • slydeshow 2
  • slydeshow 6

Електронно обучение

iStock 872232248

Какво трябва да знаят родителите и учителите за обучението в електронна среда.

Повече

Нови технологии

IMG 4026 800x600

Използването на най-съвременни технологии в обучението превръща часовете в занимателна игра.

Повече

Отлични резултати

IMG 3983 800-600

Наши ученици са сред победителите във всички конкурси, състезания и олимпиади по учебни предмети и спортни дисциплини.

Повече

Информация

При проведените четири изследвания с неинвазивни тестове на ученици и служители в ОУ "Йордан Йовков" за периода от 16.11.2021 г. до 25.11.2021 г. няма отчетени положителни резултати за болни от COVID-19.

Към момента в училището няма карантинирани паралелки и информация за болни ученици и служители.

Бъдете здрави!

От ръководството!

Важно!

Уважаеми учители и родители,

Във връзка с изпълнение на Заповед № РД–09-4465/17.11.2021г. на МОН и наличие на изборни секции в ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен при насрочване на нов избор на 21.11.2021 г. за президент и вицепрезидент на Република България, обучението в ОУ „Йордан Йовков“ на 22.11.2021г. /понеделник/ ще се организира в електронна среда от разстояние (ОРЕС) синхронно за всички паралелки от І до VІІ клас чрез платформата Microsoft Teams.

Учебните занятия се възобновяват присъствено на 23.11.2021 г. (вторник) за децата от групата за задължително предучилищно образование и учениците от Iа, ІІІа, ІІІб, ІІІв, ІVа и ІVб  клас.

За учениците от Іб, ІІа и от прогимназиален етап (V-VІІ клас) обучението продължава да се осъществява от разстояние в електронна среда (ОРЕС) в платформата Microsoft Teams синхронно, при спазване на утвърдените организация на учебния ден и седмично разписание до издаване на нова заповед.

Възобновяват се присъствените учебни занятия

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че считано от 16.11.2021 г.  в ОУ "Йордан Йовков" ще се обучават в условия на безопасна среда, присъствено,  учениците от І-ІV клас, след изразено писмено
съгласие на повече от 50% от родителите за отделна паралелка за изследване на децата им два пъти седмично в училище.

От 16.11.2021 г. (вторник) се възобновяват присъствените учебни занятия за учениците от Iа, ІІІб, ІІІв, ІVа и ІVб  клас, при спазване на утвърдените организация на учебния ден и
седмично разписание за първи срок на учебната 2021/2022 г.

Учениците от Іб, ІІа, ІІІа и от прогимназиален етап (V-VІІ клас) обучението продължават обучението си от разстояние в електронна среда (ОРЕС) в платформата Microsoft Teams

синхронно, при спазване на утвърдените организация на учебния ден за ОРЕС и седмично разписание за първи учебен срок на 2021/2021 учебна година до издаване на нова заповед.

Бъдете здрави!

От ръководството!

График на учебните часове присъствено обучение и в ОРЕС

График на учебните часове в дните за изследване

Заповед № РД 12-129 / 15.11.2021 г.

Всички ученици ще се обучават онлайн

Уважаеми родители,

Считано от 02.11.2021 г. /вторник/ ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ от ОУ "Йордан Йовков" ще се обучават от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ до второ нареждане.

Тодор Трайков, 
директор на ОУ "Йордан Йовков" - Плевен

 
 
 

Важно съобщение

Уважаеми родители,

От утре 29.10.2021 г. /петък/ учениците от пети, шести и седми клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда ОРЕС до 05.11.2021 г. включително. В този период учениците от начален етап ще се обучават присъствено. От 08.11.2021 г. до 12.11.2021 г. включително в ОРЕС ще се обучават учениците от начален етап, а учениците от пети, шести и седми клас ще се обучават присъствено.

График на поетапното обучение в електронна среда

Grafik OPEC

График на дейностите
Grafik deinosti
Google+