Нови технологии превръщат часовете в забавление

Учениците от ОУ "Йордан Йовков" са първите в област Плевен, които се обучават с помощта на най-съвременни образователни технологии.

Демонстрация на системата Джъмпидо бе проведена преди дни с учениците от 3б клас. Присъстваха експертите от Регионалния инспекторат по образование в Плевен Елисавета Сергева и Нина Димчева. Съчетанието на игра, сензор за движение и специализиран софтуер превърнаха часа по математика в изключително преживяване за учениците.

Класната стая вече не е същата, когато учебните часове се превърнат в интерактивно забавление, което ангажира изцяло вниманието на децата и повишава многократно възприемането на учебното съдържание.

Използването на друг продукт за интерактивно обучение - "Енвижън" в ОУ "Йордан Йовков" значително повиши интереса на учениците и допринесе за повишаване на резултатите от учебната работа.
Енвижън и Джъмпидо са одобрени от МОН български образователни продукти, които правят учениците активни участници в учебния процес, а ученето - забавно и приятно.

Енвижън използва един компютър, един проектор и много мишки за всички ученици като изцяло изважда учениците от ролята на пасивни наблюдатели на часа.

Джъмпидо събира в себе си набор от игри по математика за начален етап, като за тяхното успешно решаване ангажира не само ума, а и цялото тяло на ученика.

ОУ "Йордан Йовков" е първото плевенско училище, внедрило в учебната работа тези иновативни образователни технологии, които повишават интереса на учениците и увеличават ефективността при възприемане на учебното съдържание, превръшайки децата в активни участници, а ученето – в нещо много забавно и приятно.

Google+