ПОКАНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 15.12.2022 г. от 17:30 ч. в учителската стая на ОУ „Йордан Йовков”, гр. Плевен ще се проведе събрание на родителите, по време на което ще бъдат избрани 4 основни членове, както и 4 резервни членове за новия мандат на Обществения съвет към училището. В събранието ще участват родители, които са излъчени да представляват отделните паралелки.

Събранието ще протече при следния дневен ред:
1. Запознаване на родителите с организацията по водене на протокола на събранието и протичането на избора.
2. Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
3. Избор на родители за членове и резервни членове на Обществения съвет към ОУ „Йордан Йовков”.

Правилникът за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата е оповестен на интернет страницата на ОУ „Йордан Йовков”.

С уважение,
Тодор Трайков
Директор

Google+