ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

От 26.01.2022 г. до 28.01.2022 г. учениците от 5 и 6 клас ще се обучават от разстояние в електронна среда (ОРЕС), съгласно заповед № РД-01-34/25.01.2022 г. на Директора на РЗИ - Плевен.

Учениците от начален етап и от 7 клас продължават присъственото обучение до 28.01.2022 г.

Със заповед РД 09-1474/24.01.2022 г. Министърът на образованието и науката определя за неучебни дните 31.01.2022 г. и от 02.02.2022 г. до 04.02.2022 г. На 01.02.2022 г. учениците ползват междусрочна ваканция.На 07.02.2022 г. учебните занятия ще продължат със седмично разписание и дневен график за II учебен срок.

Бъдете здрави!

От ръководството

Google+