Възобновяват се присъствените учебни занятия

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че считано от 16.11.2021 г.  в ОУ "Йордан Йовков" ще се обучават в условия на безопасна среда, присъствено,  учениците от І-ІV клас, след изразено писмено
съгласие на повече от 50% от родителите за отделна паралелка за изследване на децата им два пъти седмично в училище.

От 16.11.2021 г. (вторник) се възобновяват присъствените учебни занятия за учениците от Iа, ІІІб, ІІІв, ІVа и ІVб  клас, при спазване на утвърдените организация на учебния ден и
седмично разписание за първи срок на учебната 2021/2022 г.

Учениците от Іб, ІІа, ІІІа и от прогимназиален етап (V-VІІ клас) обучението продължават обучението си от разстояние в електронна среда (ОРЕС) в платформата Microsoft Teams

синхронно, при спазване на утвърдените организация на учебния ден за ОРЕС и седмично разписание за първи учебен срок на 2021/2021 учебна година до издаване на нова заповед.

Бъдете здрави!

От ръководството!

График на учебните часове присъствено обучение и в ОРЕС

График на учебните часове в дните за изследване

Заповед № РД 12-129 / 15.11.2021 г.

Google+