Удължен е срокът на действие на противоепидемичните мерки

Със заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-154/26.03.2020 г. се удължава срокът на действие на въведените противоепидемични мерки до 12 април 2020 г. Учебните занятия и всички извънкласни мероприятия в училищата, университетите и другите обучителни институции на територията на страната са преустановени.

Вижте пълния текст на заповедта.

Google+