Учителите

В педагогическия колектив на ОУ "Йордан Йовков" е постигнат перфектен баланс между младост и опит, знания и компетентности, професионална подготовка и педагогически умения. В работата си учителите ни умело съчетават традиционни педагогически похвати с най-съвременни образователни технологии.

22 от учителите са носители на професионално-квалификационна степен. 9 са придобилите втора магистърска степен или допълнителна специалност.

Google+