Бюджет

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 30.09.2022 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 30.06.2022 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 31.03.2022 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 31.12.2021 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 30.09.2021 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 30.06.2021 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 31.03.2021 г.

Бюджет на ОУ "Йордан Йовков" за 2021 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 31.12.2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 30.09.2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 30.06.2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 31.03.2020 г.

Бюджет на ОУ "Йордан Йовков" за 2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 31.12.2019 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 30.09.2019 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 30.06.2019 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 31.03.2019 г.

Бюджет на ОУ "Йордан Йовков" за 2019 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 31.12.2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 30.09.2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 30.06.2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 31.03.2018 г.

Бюджет на ОУ "Йордан Йовков" за 2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 31.12.2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 30.09.2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 30.06.2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 30.06.2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 31.03.2015 г.

Баланс на бюджета за 2015 г.

Бюджет на ОУ "Йордан Йовков" за 2015 г.

Google+