• slydeshow 3
  • slydeshow 6
  • slydeshow 2
  • slydeshow 5
  • PDG Slydeshow frontpage
  • slydeshow 1

Електронно обучение

iStock 872232248

Какво трябва да знаят родителите и учителите за обучението в електронна среда.

Повече

Нови технологии

IMG 4026 800x600

Използването на най-съвременни технологии в обучението превръща часовете в занимателна игра.

Повече

Отлични резултати

IMG 3983 800-600

Наши ученици са сред победителите във всички конкурси, състезания и олимпиади по учебни предмети и спортни дисциплини.

Повече

Възобновяват се присъствените учебни занятия за учениците от V-VІІ клас

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че считано от 06.12.2021 г. учениците от І-VII клас в ОУ „Йордан Йовков“ ще се обучават в условия на безопасна среда, присъствено, след изразено писмено съгласие на повече от 50% от родителите за отделна паралелка за изследване на децата им един път седмично в училище.

От 06.12.2021 г. (понеделник) продължават присъствените учебни занятия за учениците от Iа, ІІа, ІІІа ІІІб, ІІІв, ІVа и ІVб  клас и за всички паралелки от прогимназиален етап (V-VІІ клас), при спазване на утвърдените организация на учебния ден и седмично разписание за първи срок на учебната 2021/2022 г.

Графикът на учебните часове за дните на изследване е публикуван и в електронния дневник.

Учениците от Іб клас продължават обучението си от разстояние в електронна среда (ОРЕС) в платформата Microsoft Teams синхронно, при спазване на утвърдените организация на учебния ден за ОРЕС и седмично разписание за първи учебен срок на 2021/2021 учебна година до издаване на нова заповед.

Бъдете здрави!

От ръководството

График на учебните часове присъствено обучение и в ОРЕС

График на учебните часове в дните за изследване в начален етап

График на учебните часове в дните за изследване в 5-ти, 6-ти и 7-ми клас

Информация

При проведените изследвания на ученици и служители в ОУ "Йордан Йовков" за периода от 16.11.2021 г. до 03.12.2021 г. няма отчетени положителни резултати за болни от COVID-19.

Към момента в училището няма карантинирани паралелки и информация за болни ученици и служители.

Бъдете здрави!

От ръководството

Важна информация!

Във връзка със започване на присъствено обучение на учениците от петите, шестите и седмите класове, които са в паралелки с най-малко 50% изразено съгласие от страна на родителите за провеждане в училището на  изследване с безплатни неинвазивни бързи антигенни тестове със слюнчен секрет,  можете да се запознаете на следния линк как се осъществява изследването на децата и учениците за COVID - 19.
 
 
Декларации за попълване от родителите при съгласие за изследване на учениците

Информация

При проведените четири изследвания с неинвазивни тестове на ученици и служители в ОУ "Йордан Йовков" за периода от 16.11.2021 г. до 25.11.2021 г. няма отчетени положителни резултати за болни от COVID-19.

Към момента в училището няма карантинирани паралелки и информация за болни ученици и служители.

Бъдете здрави!

От ръководството!

Важно!

Уважаеми учители и родители,

Във връзка с изпълнение на Заповед № РД–09-4465/17.11.2021г. на МОН и наличие на изборни секции в ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен при насрочване на нов избор на 21.11.2021 г. за президент и вицепрезидент на Република България, обучението в ОУ „Йордан Йовков“ на 22.11.2021г. /понеделник/ ще се организира в електронна среда от разстояние (ОРЕС) синхронно за всички паралелки от І до VІІ клас чрез платформата Microsoft Teams.

Учебните занятия се възобновяват присъствено на 23.11.2021 г. (вторник) за децата от групата за задължително предучилищно образование и учениците от Iа, ІІІа, ІІІб, ІІІв, ІVа и ІVб  клас.

За учениците от Іб, ІІа и от прогимназиален етап (V-VІІ клас) обучението продължава да се осъществява от разстояние в електронна среда (ОРЕС) в платформата Microsoft Teams синхронно, при спазване на утвърдените организация на учебния ден и седмично разписание до издаване на нова заповед.

Google+