• slydeshow 2
  • slydeshow 3
  • PDG Slydeshow frontpage
  • slydeshow 1
  • slydeshow 6
  • slydeshow 5

Електронно обучение

iStock 872232248

Какво трябва да знаят родителите и учителите за обучението в електронна среда.

Повече

Нови технологии

IMG 4026 800x600

Използването на най-съвременни технологии в обучението превръща часовете в занимателна игра.

Повече

Отлични резултати

IMG 3983 800-600

Наши ученици са сред победителите във всички конкурси, състезания и олимпиади по учебни предмети и спортни дисциплини.

Повече

Ден на отворените врати

Скъпи родители на настоящи и бъдещи ученици, На 11 март училището ни отваря врати за Вас и Вашите деца!

Ще имате възможност да го разгледате, да се запознаете с екипа от учители, както и да зададете своите въпроси. 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ

за учебната 2023 / 2024 година

1. Училището ще осъществи прием за първи клас - три паралелки.
2. Училището ще осъществи прием за пети клас - три паралелки.
3. Брой на местата в паралелките първи клас - 72.
4. Брой на местата в паралелките пети клас - 84.
5. Свободни места в останалите класове:

Втори клас - 11
Трети клас - 7
Четвърти клас - 0
Шести клас - 10
Седми клас - 4

6. Промяна в броя на паралелките в останалите класове - няма

7. Целодневна организация на учебния ден ще се провежда във всички класове в начален етап
(от първи до четвърти) и в пети клас.

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 15.12.2022 г. от 17:30 ч. в учителската стая на ОУ „Йордан Йовков”, гр. Плевен ще се проведе събрание на родителите, по време на което ще бъдат избрани 4 основни членове, както и 4 резервни членове за новия мандат на Обществения съвет към училището. В събранието ще участват родители, които са излъчени да представляват отделните паралелки.

Събранието ще протече при следния дневен ред:
1. Запознаване на родителите с организацията по водене на протокола на събранието и протичането на избора.
2. Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
3. Избор на родители за членове и резервни членове на Обществения съвет към ОУ „Йордан Йовков”.

Правилникът за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата е оповестен на интернет страницата на ОУ „Йордан Йовков”.

С уважение,
Тодор Трайков
Директор

Одобрено финансиране

Уважаеми родители,

ОУ ,,Йордан Йовков", гр. Плевен е одобрено за финансиране по Национална програма ,,Заедно в изкуствата и спорта"- Модул 1 Изкуства и Модул 2 Спорт за учебната 2022/2023 г.

Групите, които ще работят по Модул 1 са две: първа група (I-IV кл.) с ръководител г-н Евгени Лилов и втора група (V-VII кл.) с ръководител г-н Веско Георгиев.
Две групи ще работят и по Модул 2 Спорт в (V-VII кл.) с ръководител г-н Николай Александров.

Благодарим на г-н Евгени Лилов, г-н Веско Георгиев, г-н Николай Александров, г-жа Галина Колева и г-жа Върбинка Цветанова за инициативата при разработването на проекта за участие по Националната програма и пожелаваме успех на ръководителите на групите и включените в тях ученици.

Google+